להלן טופס הרשמה מקוון לחוגי מבוכים ודרקונים.

יש לעיין בתקנון ההרשמה בטרם מילוי הטופס.

חוג מבוכים ודרקונים – בית ספר רמת אביב ג

יום ד':

מבוכים ודרקונים למתחילים
כיתות ב-ד 16:30-17:45

מחיר 200 ש"ח לחודש

חוג משחקים חיים – בית ספר רמת אביב ג'

יום ב' :

כיתות א-ו – 17:00-19:00

מחיר 270 ש"ח לחודש

חוג מבוכים ודרקונים – בית ספר בבלי ירושלמי

יום ד'

כיתות ג-ד – 15:00-16:15

כיתות ה-ו – 17:45-19:00

מחיר 200 ש"ח לחודש

חוג מבוכים ודרקונים בית ספר מגן

מבוכים ודרקונים למתחילים

כיתות א-ב – 16:30-17:45

מבוכים ודרקונים

כיתות ג – 16:30-17:45

כיתות ד- 17:45-19:00

כיתות ה-ו – 17:45-19:00

מחיר החוג 200 ש"ח לחודש