הנחיות תשלום כלליות:

 1. התשלומים באשראי בלבד.
 2. לפי חוק הגנת הצרכן, דמי הביטול יהיו בעלות של 5% ממחיר העסקה או 100₪- לפי הנמוך מביניהם.
 3. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי (עשרה חודשים) המתורגם לעלות חודשית. בחישוב המחיר שוקללו ימי החופש במהלך השנה ולא יינתן זיכוי בגינם. אין אפשרות לרישום בתשלום חלקי עבור הפעילות. יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום.
 4. על חודשים בהם יש חגים וחופשים מתבצע תשלום מלא (כפי שבחודשים שבהם מתקיימים 5 שיעורים איננו גובים על שיעור נוסף).
 5. היעדרות מדריך תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף ו/או תועבר למשתתפים במועד אחר. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג.
 6. פתיחת חוג והמשכיותו מותנית במספר מינימלי של 8 משתתפים.
 7. שיעור ניסיון יתאפשר לכל חוג. שיעור הניסיון הינו בתשלום וכלול במחיר השנתי אשר מצוין. במידה והוחלט לא להמשיך לאחר שיעור הניסיון לא יתבקש כל תשלום.

היעדרות, פרישה מהחוג והחזרים:

 1. הודעה על רצונכם בפרישה מהחוג והפסקת תשלומי האשראי הינה על אחריות ההורה. את ההודעה יש להעביר בכתב דרך המייל לכתובת ksafalot@gmail.com.
 2. לא יתקבלו ביטולים בטלפון ו/או בהודעה למדריך.
 3. עד לקבלת הודעה הנ"ל בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.
 4. במקרה שילדכם החליט לפרוש מהחוג ותרצו להפסיק את התשלומים יש להודיע על כך עד ה-25 לכל חודש קלנדארי.
 5. הודעת ביטול שתתקבל לאחר ה–25 בחודש, תאפשר הפסקת החיוב רק בתום החודש העוקב. 
 6. ילד שהתקבלה לגביו הודעת ביטול לא יורשה להיכנס לחוג החל מתחילת החודש העוקב.
 7. במידה ורשמתם יותר מילד אחד וקיבלתם הנחה על השתתפות ילד שני ואחד מהם החליט לפרוש, המשך חיוב התשלומים יעשה ללא הנחת ילד שני.
 8. לא יוחזרו שיעורים/כספים בגין היעדרות המשתתף, למעט היעדרות של מעל חודש עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור רפואי מתאים.

הנחות:

 1. תינתן הנחה בגובה של 5% עבור כל ילד נוסף מעבר לראשון לכל אחד מהחוגים השונים.

כללי:

 1. קרן השפע-סתיו אקשן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בצילומי משתתפים בקבוצות לצורך פרסומי שיווק ותדמית.
 2. הנהלת קרן השפע-סתיו אקשן רשאית להפסיק את השתתפותו/ה של ילד/ה אשר לא ת/יתאים למסגרת ו/או התנהגותו/ה או מעשיו/ה יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או הוריו/ה לא יעמדו בדרישות של זמני הגעה ואיסוף הילד/ה. כספי ההשתתפות יוחזרו בהתאם לזמן היחסי בו הילד/ה נכח/ה בחוג.

מאחלים לכל לקוחתנו שנה מלאה הרפתקאות , קרן השפע – סתיו אקשן.