מיקומי חוגים - 2018-2019

יום החוגמרכזמיקוםשעותתאריך פתיחההרשמהאנשי קשר
א'בית ספר גבריאלירחוב צבי שפירא 21 תל אביבא-ג - 16:30-17:45
ד-ו - 17:45-19:00
07.10.2018הרשמה דרך מרכז החוגים יובל - 054-5512342
א'בית ספר מגןרחוב קדש ברנע 4 תל אביבמבוכים ודרקונים למתחילים
א-ב - 16:30-17:45
מבוכים ודרקונים
ג - 16:30-17:45
ד - 17:45-19:00
ה-ו - 17:45-19:00
16.09.2018 להרשמה לחצו כאן קרן השפע -
058-6460456
א'בית ספר בן גוריוןפועלי הרכבת 30 גבעתיים
ב-ג - 15:00-16:15
ד-ה - 16:15-17:30

07.10.2018
הרשמה דרך אתר קהילתיים
ליאת - 052-2243722
א'בית ספר אהבת ציון רחוב כהנשטם 16 תל אביבמבוכים ודרקונים למתחילים
א-ג - 16:30-17:45
הרשמה דרך מרכז החוגים רונן 050-6021536
ב'בית הספר רמת אביב ג' רחוב פיינשטיין 83 תל אביבמשחקים חיים
א-ו - 17:00-19:00
03.09.2018 להרשמה לחצו כאן קרן השפע -
058-6460456
ב'מגוונים נווה גןרחוב הגנים 14 רמת השרוןד ומעלה - 15:15-16:30
א-ג - 16:30-17:45
ד ומעלה - 17:45-19:00
03.09.2018 הרשמה דרך אתר מגוונים נווה גן מזכירות מגוונים -
03-7600196
ב'בית ספר רמת החיילרחוב ק"ם 65 תל אביבג - 14:00-15:15
ג - 15:15-16:00
03.09.2018הרשמה דרך מרכז החוגים ורד - 052-4336406
ב'מרכז שז"ררחוב יבניאלי 30 גבעתייםמתקדמים - 16:00-17:00
מתחילים - 17:00-18:00
02.09.2018
הרשמה דרך אתר קהילתיים
מזכירות שז"ר-
03-5719052
ג'בית ספר הר נבורחוב הר נבו 4 תל אביבא-ב - 16:15-17:30
ג-ד - 17:30-18:45
09.10.2018הרשמה דרך מרכז החוגים מיקי - 052-3612401
ג'מגן - קבוצות בוגריםרחוב קדש ברנע 4 תל אביבז' ומעלה - 16:30-18:3009.10.2018 להרשמה לחצו כאן קרן השפע -
058-6460456
ג'רמת החייל - קבוצות בוגריםרחוב ק"ם 65 תל אביבז' ומעלה - 18:30-20:3009.10.2018 להרשמה לחצו כאן קרן השפע -
058-6460456
ד'השוק הסיטונאי (בית ספר גבעון)רחוב החשמונאים 98 תל אביבא-ג - 16:30-17:30
10.10.2018הרשמה דרך מרכז החוגים מיקי - 052-3612401
ד'בית ספר דוד יליןרחוב קהילת ורשה 12 תל אביבג-ד - 15:15-16:30
למתחילים
א-ב 16:30-17:45
03.10.2018הרשמה דרך מרכז החוגים מיקי - 052-3612401
ד'בית ספר היובלרחוב מודליאני 19 תל אביבג-ד - 15:00-16:15
א-ב - 16:30-17:45
ה-ו - 17:45-19:00

03.10.2018הרשמה דרך מרכז החוגים דוד - 052-2551959
ד'בית הספר רמת אביב ג'
רחוב פיינשטיין 83 תל אביבב'-ד' - 16:30-17:45
05.09.2018 להרשמה לחצו כאן קרן השפע -
058-6460456
ד'בית ספר בבלי ירושלמירחוב אונקלוס 8 תל אביבג-ד - 15:00-16:15
ה-ו - 17:45-19:00
מבוכים ודרקונים למתחילים
א-ב - 16:30-17:45
04.09.2018 להרשמה לחצו כאן קרן השפע -
058-6460456
ה'בית ספר גרץרחוב אדם הכהן 6 תל אביבד-ו- 15:00-16:15
מבוכים ודרקונים למתחילים
א-ג- 16:30-17:45
13.09.2018הרשמה דרך מרכז החוגים דוד - 052-2551959
ה'בית הספר רמת החיילרחוב ק"ם 65 תל אביבד - 14:00-15:15
ה-ו - 15:15-16:30
03.09.2018הרשמה דרך מרכז החוגים ורד - 052-4336406
ה'מרכז בית ראשוניםרחוב גורדון 24 גבעתייםג-ד - 15:00-16:15
א-ב - 16:15-17:00
ז-ח - 17:30-18:45
02.09.2018
הרשמה דרך אתר קהילתיים
מזכירות בית ראשונים -
03-6739342
ו'בית הספר כוכב הצפוןרחוב אבא קובנר 16 תל אביבא-ב - 12:00-13:15
ג-ה - 12:00-13:15
07.09.2018 הרשמה דרך
אתר מרכז אביב
אמיר - 054-4641518
ו'בית הספר רמת החיילרחוב ק"ם 65 תל אביבמבוכים ודרקונים למתחילים
ב - 11:50-13:05
03.09.2018הרשמה דרך מרכז החוגים ורד - 052-4336406