מיקומי חוגים - 2019-2020

יום החוגמרכזמיקוםשעותקישור לדפי הדמותהרשמהאנשי קשר
א'בית ספר מגןרחוב קדש ברנע 4 תל אביבא-ג - 16:30-17:45
ד - 17:45-19:00
ה-ו - 17:45-19:00
לא רלוונטילהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
א'בית ספר בן גוריוןפועלי הרכבת 30 גבעתיים
ה-ו - 15:00-16:15
ב-ד - 16:30-17:45

לא רלוונטיהרשמה דרך אתר קהיליתיים ליאת -
052-2243722
א'בית ספר גרץ (קבוצת בוגרים)רחוב אדם הכהן 6 תל אביבבוגרים - כיתות ז ומעלה
18:30-20:30
לא רלוונטילהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ב'בית הספר רמת אביב ג' (משחקים חיים) רחוב פיינשטיין 83 תל אביבמשחקים חיים
א-ו - 17:00-19:00
לא רלוונטילהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ב'בית ספר רמת החיילרחוב ק״ם 65 תל אביבה-ו - 14:30-15:45
ג - 15:45-17:00
לא רלוונטיהרשמה דרך מרכז החוגים ורד -
052-4336406
ב'מרכז שז"ר גבעתייםרחוב יבניאלי 30 גבעתייםה ומעלה - 16:15-17:15
ב-ד - 17:15-18:15
לא רלוונטיהרשמה דרך אתר קהיליתיים מזכירות שז"ר-
03-5719052
ב'בית ספר גבריאלילחצו כאן
ד-ו - 17:45-19:00לחצו כאןהרשמה דרך מרכז החוגים מאור -
052-2377345
ג'מגוונים נווה גןרחוב הגנים 14 רמת השרוןה ומעלה - 14:30-15:45
ב-ד - 15:45-17:00
לא רלוונטי הרשמה דרך אתר מגוונים נווה גן מזכירות מגוונים -
03-7600196
ג'בית ספר הר נבורחוב הר נבו 4 תל אביבא-ב - 16:15-17:30
ג- ומעלה- 17:30-18:45
לא רלוונטיהרשמה דרך אתר מעגליםאסף -
052-3580677
ג'בית ספר אהבת ציון רחוב כהנשטם 16 תל אביבא-ג - 16:30-17:45לא רלוונטיההרשמה דרך מרכז החוגיםרונן -
050-6021536
ג'בית ספר מגן (קבוצת בוגרים)לחצו כאןבוגרים - כיתות ז ומעלה
17:00-19:00
לחצו כאןלהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ג'בית ספר רמת החייל (קבוצת בוגרים)רחוב ק״ם 65 תל אביבבוגרים - כיתות ז ומעלה
18:30-20:30
לחצו כאןלהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ד'בית ספר גבעון (השוק הסיטונאי)רחוב החשמונאים 98 תל אביבב-ג - 15:30-16:30
א - 16:30-17:30
לא רלוונטיהרשמה דרך אתר מעגליםשרון -
0524593309
ד'בית ספר דוד יליןרחוב קהילת ורשה 12 תל אביבג ומעלה - 15:15-16:30
א-ב - 16:30-17:45
לא רלוונטיהרשמה דרך אתר מעגליםשרון -
0524593309
ד'בית ספר בבלי ירושלמירחוב אונקולוס 8 תל אביבא -ד - 15:00-16:15
ה-ו - 16:30-17:45
לא רלוונטילהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ד'בית ספר רמת החייל (קבוצת בוגרים)לחצו כאןבוגרים - כיתות ז ומעלה
17:30-19:30
להרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ה'בית ספר גרץרחוב אדם הכהן 6 תל אביבד-ו - 14:45-16:00
א-ג - 16:15-17:30
לא רלוונטילהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ה'בית הספר רמת החיילרחוב ק״ם 65 תל אביבד - 14:00-15:15
ה-ו - 15:15-16:30
לא רלוונטיהרשמה דרך מרכז החוגים ורד -
052-4336406
ה'בית ספר בבלי ירושלמי (משחקים חיים)הרב ניסים 17 תל אביבמשחקים חיים
17:00-19:00
לא רלוונטילהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ה'מרכז בית ראשוניםרחוב גורדון 24 גבעתייםד'-ה' - 15:00-16:15
ב'-ג' - 16:15-17:30
ו' ומעלה - 17:30-18:45
לא רלוונטיהרשמה דרך אתר קהיליתיים מזכירות בית ראשונים
03-6739342
ו'בית הספר כוכב הצפוןרחוב אבא קובנר 16 תל אביבא-ב - 12:00-13:15
ג-ה - 12:00-13:15
לא רלוונטיהרשמה דרך אתר אביב קידאמיר -
054-4641518
ו'בית הספר רמת אביב ג'
רחוב פיינשטיין 83 תל אביבמבוכים ודרקונים מתחילים
א-ג - 11:50-13:05
לא רלוונטילהרשמה לחצו כאןקרן השפע -
058-6460456
ו'בית הספר רמת החיילרחוב ק״ם 65 תל אביבמבוכים ודרקונים למתחילים
ב - 11:50-13:05
לא רלוונטיהרשמה דרך מרכז החוגים ורד -
052-4336406