להלן רשימת הקבוצות אשר מתקיימות במתכונת מקוונת כולל קישורי התחברות לאפליקציית זום.

להורדת דף דמות ריק (במידת הצורך) לחצו כאן.

שם הקבוצהימים ושעותקישור לזוםקישור לדפי דמויות:
חוג מקוון כיתות א-ג (ראשון) יום א', 17:00-18:15לחצו כאןלא רלוונטי
חוג מקוון כיתות ד ומעלה (ראשון)יום א', 15:15-16:30לחצו כאןלא רלוונטי
מגן כיתות א-גיום א', 16:30-17:45לחצו כאןלחצו כאן
מגן כיתות דיום א', 17:45-19:00לחצו כאןלחצו כאן
מגן כיתות ה-ויום א', 17:45-19:00לחצו כאןלחצו כאן
בוגרים (ז ומעלה) גרץ - מיכאליום א', 18:30-20:30לחצו כאןלחצו כאן
חוג מקוון כיתות ד ומעלה (שני)יום ב', 15:15-16:30לחצו כאןלא רלוונטי
רמת החייל כיתות ה (שני)יום ב', 14:30-15:45החוג מתקיים באופן פיזי בבית הספר רמת החייללא רלוונטי
רמת החייל כיתות גיום ב', 15:45-17:00החוג מתקיים באופן פיזי בבית הספר רמת החייללא רלוונטי
גבריאלי כיתות ב-גיום ב', 16:30-17:45
לחצו כאן
לחצו כאן
גבריאלי כיתות ד-ויום ב', 17:45-19:00
לחצו כאן
לחצו כאן
חוג משחקים חיים (שני וחמישי)יום ב', 17:00-19:00לחצו כאןלא רלוונטי
הר נבו כיתות ג ומעלהיום ג', 15:00-16:15
לחצו כאן
לחצו כאן
הר נבו כיתות א-ביום ג', 16:45-18:00לחצו כאןלא רלוונטי
בוגרים (ז ומעלה) - נעםיום ג', 16:00-18:00
לחצו כאן
לחצו כאן
בוגרים (ז ומעלה) רמת החייל - מיכאליום ג', 18:30-20:30
לחצו כאן
לחצו כאן
גבעון כיתות ב-גיום ד', 15:30-16:30
לחצו כאן
לחצו כאן
גבעון כיתות א-ביום ד', 16:30-17:30
לחצו כאן
לחצו כאן
בבלי ירושלמי כיתות א-דיום ד', 15:00-16:15
לחצו כאן
לחצו כאן
בבלי ירושלמי כיתות ה-ויום ד', 16:30-17:45
לחצו כאן
לחצו כאן
דוד ילין כיתות ג ומעלהיום ד', 15:15-16:30
לחצו כאן
לחצו כאן
דוד ילין כיתות א-ביום ד', 16:30-17:45
לחצו כאן
לא רלוונטי
בוגרים (ז ומעלה) - אורטליום ד', 17:30-19:30
לחצו כאן
לחצו כאן
חוג מקוון כיתות א-ג (רביעי)יום ד', 18:00-19:15
לחצו כאן
לא רלוונטי
גרץ כיתות ד-ויום ה', 14:45-16:00
לחצו כאן
לחצו כאן
גרץ כיתות א-גיום ה', 16:15-17:30
לחצו כאן
לא רלוונטי
רמת החייל כיתות דיום ה', 14:00-15:15החוג מתקיים באופן פיזי בבית הספר רמת החייללא רלוונטי
רמת החייל כיתות ה-ו (חמישי)יום ה', 15:15-16:00החוג מתקיים באופן פיזי בבית הספר רמת החייללא רלוונטי
חוג משחקים חיים (שני וחמישי)יום ה', 17:00-19:00
לחצו כאן
לא רלוונטי
רמת אביב ג' כיתות א-גיום ו', 12:15-13:30לחצו כאןלא רלוונטי
רמת החייל כיתות ביום ו', 11:50-13:05החוג מתקיים באופן פיזי בבית הספר רמת החייללא רלוונטי